Aithrí Sheán de hÓra – Amhráin is Ansa Liom

Téamaí

Aithrí Sheán de hÓra

Ár n-athair atá ins na flaithis go hard
Go naofar tráth t-ainmse
Go dtaga do ríocht, do thoil ar an saol
Mar a déantar i gcríoch Phárthais
Ár n-arán laethúil tabhairse dúinn
Is maith dhúinn ár gcionta ainbhios
Mar a mhaithimid do chách
Ná lig sinn i dtlás
Ach saor sinn ó bhás anabaí.

A Mhuire atá lán de thuile na ngrást
Tá an Tiarna a ghrá maille leat
Is beannaithe thú i bhflaitheas idir mhná
Go naofar tráth t-ainmse
Is taitneamhach an radharc toradh do bhroinn
Íosa dá roinnt eadrainn
Anois agus riamh in am ár bpian
Go rabhair a Chríost ar seasamh dúinn.